Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


TVRDOST DŘEVIN

Podle hmotnosti materiálu vysušeného na 12-15 procent objemové vlhkosti můžeme pro snazší orientaci rozlišovat ve zjednodušené kategorizaci mezi dřevem velmi lehkým (méně než 450 kg/m3), lehkým (450-550), středně těžkým (550-650), těžkým (650-800) a velmi těžkým (nad 800).

Hmotnost neboli hustota dřeva

Má zásadní vliv na jeho další vlastnosti a předurčuje i způsob jeho využití. Čím je dřevo těžší, tím je obvykle i tvrdší, pevnější, trvanlivější a odolnější, ačkoli se nedá říci, že by v těchto souvislostech vždy platila zcela přímá úměra.Vlastnosti budou více či méně kolísat v závislosti na vlhkosti, procentuálním zastoupení bělového dřeva, stáří stromu a půdních i klimatických podmínkách v místě výskytu stromu. Například severská bříza, která v chladném podnebí roste pomaleji a její dřevo je proto hustší, nemá tytéž vlastnosti jako bříza, která roste v mírném klimatickém pásmu.Nicméně u exotických dřevin není žádnou vzácnou výjimkou specifická váha vyšší než 1,0, což znamená, že takové dřevo se i ve vysušeném stavu ve vodě potápí.

Tvrdost dřevin podle Brinella

Statická tvrdost je odolnost dřeva odolávat vtlačení tvrdšího tělesa do jeho povrchu. Tato odolnost s klesající vlhkostí stoupá, pro srovnání se udává obvykle tvrdost při 12% vlhkosti. Tvrdost dřeva se měří jako odolnost proti vtlačení zkušební metodou podle Brinella: ocelová kulička se vtlačuje předepsanou silou do dřeva (vtlačování ocelového tělíska s přesně definovaným polokulovitým zakončením do určité hloubky do čelní, radiální nebo tangenciální plochy za měření použité síly) a měří se velikost jeho deformace. Obvykle se uvádí jako srovnávací měřítko hodnota čelní tvrdosti. Podle této dělíme dřeva do tří skupin:

MĚKKÁ DŘEVA
mají tvrdost 40 MPa nebo méně: smrk, borovice, jedle, olše, topol, lípa, vrba, osika, atd.

TVRDÁ DŘEVA
tvrdost 40 - 80 MPa: dub, buk, jasan, jilm, ořech, bříza, ovocná dřeva, modřín, apod.

VELMI TVRDÁ DŘEVA
tvrdost nad 80 MPa: akát, habr a některá exotická dřeva, např. pyinkado, padauk, eben


eBRÁNA webarchitect