Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


schodiště LAKOVANÁ, OLEJOVANÁ

Díky povrchové úpravě dřeva je schodiště chráněno proti pronikání vody a nečistoty. Schody i přes povrchovou úpravu podléhají dle zatížení přirozenému opotřebení a vyžadují proto pravidelné čištění, popř. další péči.

Dřevo je přírodní materiál, který kolísáním teploty a vlhkosti podléhá určité změně. Je proto důležité zachovávat vlhkostně a teplotně stabilizované prostředí s teplotou 19 - 21°C a vzdušnou vlhkostí 45 - 60 %. V topné sezóně doporučujeme přiměřeně zvlhčovat vzduch v místnosti. Na dlouhodobé změny teploty i vlhkosti dřevo citlivě reaguje. Při nízké vlhkosti, např. při topení v zimě, materiál sesychá (objevují se trhliny a spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích), při vysoké vlhkosti dochází k bobtnání – zvlnění plochy. Již jednou vzniklá deformace způsobená nevhodným prostředím nemusí již nikdy zcela zmizet a může být trvalá.

Zamezte vnášení nečistot na schodiště a nevstupujte na něj ve venkovní obuvi. Pokud jsou stupně zakryty proti poškození, dbejte, aby se nečistoty nemohly žádným způsobem dostat pod toto zakrytí. Nečistoty a prach působí jako jemné brusivo. Hrubší nečistoty odstraňujte okamžitě, smetákem či vysavačem, prach pouze setřete. Použijte suchou prachovku či hadr. V případě odolnější špíny hadr mírně navlhčete, nejlépe roztokem čistícího prostředku. Vždy se vyvarujte přílišného zvlhčení povrchu – mohlo by dojít k nabobtnání vrchní vrstvy dřeva a poškození nátěru.

schodiště LAKOVANÁ

ČIŠTĚNÍ
Postup je stejný jako u lakovaných dřevěných podlah. K čištění použijte roztok přípravku Synteko Super Clean nebo Pallmann Clean .
Pro odstranění nečistot v žádném případě nepoužívejte ocelové drátěnky apod., došlo by k poškrábání lakovaného povrchu!

OŠETŘENÍ
Pro ošetření a oživení lakovaného povrchu použijte přípravky Synteko Newshine nebo Pallmann Finish Care .
Před každým ošetřením schodiště důkladně očistěte!

schodiště OLEJOVANÁ

ČIŠTĚNÍ
Postup je stejný jako u olejovaných dřevěných podlah. K čištění použijte roztok přípravku Synteko Soap .

OŠETŘENÍ
Ošetřující dopouštěcí olej použijte k oživení povrchu schodiště tehdy, jsou-li schody zjevně opotřebené ( na povrchu se vytvoří šedá patina, olej je již vymytý/vyšlapaný ) . Ošetření proveďte přípravky Synteko Remover a Synteko Re-Cover .

Špínu a znečištění odstraňte přípravkem Synteko Remover. Zjištěná drobná poškození, jako jsou škrábance a rýhy, lze vybrousit velmi jemným brusným papírem. Nakonec povrch ošetřete dopouštěcím olejem Synteko Re-Cover, který velmi důkladně!!! zaleštěte do povrchu.
Před každým přeolejováním schodiště důkladně očistěte a odmastěte!


eBRÁNA webarchitect